2018-10-29

Programy studiów

Programy studiów oraz efekty kształcenia na kierunkach studiów.

Załączniki

  Efekty_Dziennikarst... stopień.pdf 230,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Efekty_Dietetyka_I stopień.pdf 325,97 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Efekty_Dziennikarst... stopień.pdf 298,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Efekty_Filologia_I stopień.pdf 228,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Efekty_Fizjoterapia... stopień.pdf 230,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Efekty_Fizjoterapia_jednolite.pdf 248,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Efekty_Grafika komp... stopień.pdf 318,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Efekty_Informatyka_...eń_inż..pdf 315,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Efekty_Informatyka_... stopień.pdf 294,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Efekty_Kosmetologia... stopień.pdf 306,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Efekty_Kosmetologia... stopień.pdf 315,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Efekty_Logistyka_I stopień.pdf 321,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Efekty_Psychologia ... stopień.pdf 300,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Efekty_Zarządzanie... stopień.pdf 294,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Efekty_Zarządzanie... stopień.pdf 222,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Plan studiów_Diete..._2018-19.pdf 392,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Plan studiów_Dzien..._2018-19.pdf 379,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Plan studiów_Dzien..._2018-19.pdf 330,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Plan studiów_Fizjo..._2018-19.pdf 259,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Plan studiów_Filol..._2018-19.pdf 671,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Plan studiów_Fizjo...e_2018-19.pdf 641,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Plan studiów_Grafi..._2018-19.pdf 932,61 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Plan studiów_Infor..._2018-19.pdf 537,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Plan studiów_Infor..._2018-19.pdf 671,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Plan studiów_Kosme..._2018-19.pdf 474,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Plan studiów_Kosme..._2018-19.pdf 293,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Plan studiów_Logis..._2018-19.pdf 480,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Plan studiów_Psych..._2018-19.pdf 515,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Plan studiów_Zarz..._2018-19.pdf 631,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Plan studiów_Zarz..._2018-19.pdf 405,85 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.




Zapoznałem się